קרבן פסח

זמן אכילת הפסח

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

מדוע לא אוכלים את הפסח מיד לאחר שחיטתו? מדוע זמן פסח רק עד חצות?

הרב ראם הכהן | ר"ח ניסן תשס"ח