תזריע

חיבור את העצמי

לאן נעלם הקשר למקדש בתהליך טהרתם של המצורע והבית הנגוע

הצרעת מצביעה על נתק. כידוע, מוסבר כי נגע הצרעת בא על אדם שלא הקפיד על שמירת לשונו. הולך הרכיל גורם לנתק בין האנשים בחברה; בו עצמו יש נתק מערכי המוסר, והוא מוצא מן המחנה ומופרש מהחברה

הרב ראם הכהן | איר תשע"ג