שיחות לפני הגירוש

אמונה בתקופת מעבר

השעור ניתן בבית הכנסת בכפר דרום.

הרב יעקב כץ | כ"ט תמוז התשס"ה