קרבנות

הקרבת קרבנות בבית המקדש

הכרת טובה והאחדות להקב"ה; בית המקדש פעל למען אחדות אוניברסאלית; הקרבנות פועלים פעולות סודיות, לתקן מוסריות העולם והמדות; עדיפות לתמימותם של פשוטי העם; התנגדותה של תרבות אירופה להקרבת קרבנות בזמן הזה; הטעם שנמנע מאתנו להקריב קרבנות בימינו.

הרב משה צוריאל זצ"ל | כ' מנחם אב תשס"ו