שביעי של פסח

אמונה ושמחה בעת קריעת ים סוף

במה נבדל יום הראשון של פסח מיום השביעי?

הרב משה צוריאל זצ"ל | יג ניסן תשס"ח