קדושים

האם יש קשר בין "יום עצמאות" לפרשת קדושים?

מצב הקיים בימינו שאנו תלוים בקאפריזות של נשיא אמריקה, או לפי החלטותיו של ארגון האו"ם, או הקוורטט האירופי, הוא מצב גרוע. איך נשפלנו שלימדנו אותם והרגלנו אותם להיות שולטים בנו? האמת היא שאין לנו עדיין עצמאות אמתית.

הרב משה צוריאל זצ"ל | ניסן תשס"ז