בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  ואתחנן

  אמונה בכוחות הטבע, בלי אמונה בהשגחה פרטית

  לפני פטירתו של משה רבנו מעולמנו, הוא עומד ומזהיר את בני ישראל: "ונשמרתם לנפשותיכם..."כלום יעלה על דעת שום בר דעת לעבוד ולהשתחוות ולהכנע תחת "כל בהמה אשר בארץ, כל ציפור, כל רומש באדמה"? [ב] ומדוע לפרט עשרה פרטים אלו? והרי כבר כלל את הכל יחד במלים "תמונת כל סמל"? [ג] ומה פירוש שהקב"ה חילק אותם לעבודת שאר העמים? והרי זה מן שבע מצוות בני נח? [ד] מה הקשר בין דברי הסיום "ואתכם לקח ה', להיות לו לעם" לכל המפורט בתחילת דבריו?

  הרב משה צוריאל זצ"ל
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  השגחת ה' על עמו

  אוסף מדברי מרן הראי"ה זצ"ל

  מהו הגבול העובר בין ההשתדלות להגיע אל המטרות לבין ההשגחה האלוקית המביאה את הפרט ואת הכלל אליהן על אף הנפילות הרבות שבדרך?

  הרב משה צוריאל זצ"ל | ט"ז בטבת תשס"ז
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  יש טוב בלי רע?

  ברור הדבר כי מוטל על האדם לעשות בכל יכולתו למנוע את הרע שיש בעולם. אין כוונת דברינו להלן להרפות ידיים בזה. אבל בכל זאת על האדם להבין בדעתו משום מה נתן ה' אפשרות בעולמו לקיום של הרע. תועלת במה שיש רע בעולם; היחס הנכון בין ידיעה לבחירה; סובלנות רעיונית לרע.

  הרב משה צוריאל זצ"ל
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  מציאות הרע ותועלתו בעולם

  משנתו של מאור הדור, הראי"ה קוק

  מציאות הרע; תועלת במה שיש רע בעולם; התוצאה הברוכה תהיה ניכרת רק לבסוף; מזעור הרע שיש במוות; סובלנות רעיונית לרע, אבל מלחמה מעשית נגדו.

  הרב משה צוריאל זצ"ל | א' כסלו, תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il