בהעלותך

מעלת קרבן פסח - מעשה כניסה לכנסת ישראל

הרב משה צוריאל | ניסן תשס"ו