מאמרים נוספים

מאורו

"אני לא בן אדם שנכנס ללחץ, לא אני הכתובת". הרב בדיחי על פגישה עם דבר ה', על דבקות ועל אהבת הנבראים .

הרב יוסי בדיחי | תשס"ז