מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

לא נזוז מכאן

מפרסום כרוזים ועד נערים מוכים מזקן תקיף ועד ציבור מסור - הקשר בין הרב צבי יהודה לעמונה.

הרב יוסי בדיחי | תשס"ו