שיחות לשלשת השבועות

לאן נעלמו כלי המקדש?

הרב מנחם בורשטיין | כ"ה תמוז תש"פ