יום הקדיש הכללי

אמונה מתוך משבר

סיפר הצלתה של משפחת בורשטיין ושל ישיבת מיר

הרב מנחם בורשטיין | יום השואה תש"פ