ואנחנו קמנו ונתעודד

ההתנתקות כנסיון לגילוי כוחות פנימיים

מתוך כנס שנערך בבית הרב קוק זצ"ל, ג' אלול התשס"ה

מתוך כנס שנערך בבית הרב קוק זצ"ל, ג' אלול התשס"ה

הרב מיכאל הרשקוביץ | ג' אלול התשס"ה