י"ט כסליו

בזכות ארץ ישראל

הרב יצחק גינזבורג | כסלו תשע"ג