תזריע

הדרך לוודאות

שיחה לפרשת תזריע תשע"א

דורנו הוא דור של חוסר וודאות - חוסר וודאות של אדם מהם חסרונות ומהם יתרונות, חוסר וודאות לגבי מה שקבל ממשפחתו, חוסר ודאות לגבי הזהות המינית וחוסר וודאות לגבי שמו-תפקידו בחייו בכלל וברגע נתון בפרט (ומכאן הנטיה להחליף או להוסיף שמות). התורה מלמדת כי חוסר וודאות הוא סממן של פגם הברית, ותיקון הברית קשור עם רכישת הוודאות בנפש - "הודאי שמו כן תהלתו".

הרב יצחק גינזבורג | אדר ב' תשע"א