פורים בראי דורנו

"חטא האהבה"

מכתב 21

המן רצה ע"י הפור, הוא הגורל, להשמיד את העם שעצם קיומו לאורך ההיסטוריה מעיד שאין גורל בעולם!

הרב אברהם אבא וינגורט | יב אדר ב תשס"ח