הכנה לחג השבועות

והייתם לי סגולה מכל העמים

הרב אברהם אבא וינגורט | תשס"ט