חיי שרה

להשיאו אישה

למרות המגמה העולמית הגיע הזמן לשנות את סדרי העדיפיות ביחסי הורים וילדים ולהדגיש את עניין בניית המשפחה.

הרב אברהם וסרמן | כסלו תשע"ו