דרכי הגאולה

מקדש בלב הציונות

אצל הרב קוק, הרב קלישר ואפילו אצל הרצל, שיבת ציון מושתתת על הקמת בית המקדש בהר הבית. את התובנה הזאת הם הביעו בפעולות מעשיות שיקדמו את החזון ובהפצת הרעיון למנהיגי אומות העולם

הרב אברהם וסרמן