והגדת לבנך

אין שאלה אפיקורסית

מדוע שואלים במנגינה ולמה הקושיות נאמרות לפני זמנן – כמה שאלות (ותשובות) על הקושיות.

הרב אברהם וסרמן | ניסן תשע"ו