הנהגת ה' את העולם

ראית זאב?

אחרי שנים של חוסר סמכות חינוכית ורוחנית הגיע הזמן לחזור לבסיס האמוני, כפי שהשתקף גם במעמד מתן תורה: יראת העונש

הרב אברהם וסרמן | תשע"ד