הרב שאר ישוב כהן

הספד על מו"ר הרב שאר ישוב כהן זצ"ל

הרב הראל כהן | אלול תשע"ו