הרב חיים קנייבסקי

הרב חיים קנייבסקי ובית אל

סיפורים עליו ולזכרו

סיפורים על הרב חיים קנייבסקי זצ"ל ועל הקשר שלו לבית אל.

הרב הראל כהן | כ' אדר ב' תשפ"ב