עניינו של יום

לא ניתן לחילוניים לשדוד מעמנו את מתנת אלוקינו

סיבות מדוע יש לחגוג את יום העצמאות חרף עיכובים בגאולה.

הרב הראל כהן | תשס"ט