בראשית

"בראשית ברא אלקים"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ד, התשנ"ו