מעמד הר סיני ומתן תורה

"זמן מתן תורתנו"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"ג