תזריע

"אישה כי תזריע וילדה זכר"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | אדר תשס"ט