בחוקותי

"אם בחוקותי תלכו"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשס"ט