שופטים

"שופטים ושוטרים תתן לך"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ט, התשנ"ח