תשובה

ישיבה, שובה ותשובה

התשובה אינה רק חזרה לדרך הישר, אלא גם דרישה ליישוב הדעת, לקביעות וליציבות רוחנית

הרב יצחק שילת | אלול תשע"ו