מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

החסידות והראי"ה קוק

בתקופת החסידות גאולה כללית היתה חזון רחוק, ועל כן עיקר העיסוק היה סביב תיקון הפרט, כפי שמשתקף ממאמרו של ה"מאור עיניים" על פרשת תרומה. בתקופת הראי"ה קוק כבר החלה הגאולה הכללית ובה עסק הרב ע"פ כישרון נשמתי.

הרב יצחק שילת | כ"ו אדר א' תשפ"ב