הלכה פסוקה

פסק דין: התחייבות שנכתבה בלשון 'ישלם'

האם הסכם שנכתב ונחתם בין שני אנשים בו התחייב צד אחד לשלם סכום לצד השני למשך תקופה מסויימת הוא מסמך מחייב?

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל