שבת הגדול

שבת הגדול

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | שבת הגדול