הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

חיוב נתינת מעשר עני מפירות וירקות בשוק

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הרב יהודה עמיחי | ט"ו שבט תשע"א