פורים בראי דורנו

דורו של פורים ודורנו

התבוננות בדברי ר' צדוק בליקוטי אמרים, חושף את הקשר העמוק בין דורו של פורים לדורנו ומגלה לנו את משמעותו הפנימית של פורים.

הרב ראובן ששון | ה' אדר ב' תשס"ה