ויצא

על הורים וילדים

"הלך הלכת" - הכפילות באה להדגיש את גודל ההליכה. "נִכְסֹף נִכְסַפְתָּה לְבֵית אָבִיךָ" - מה עניין כפילות זו?

הרב אריאל פרג'ון | כסלו תשס"ז