תזריע

כלו הפך לבן - טהור הוא!

כאשר הנגע הופך ללבן, הרי הוא נגע צרעת וטמא האדם. ומאידך למרבה הפלא כאשר כולו הפך לבן האדם טהור. כיצד זה כאשר נתגלה בו מעט לבן, נטמא, וכאשר כולו לבן הרי הוא טהור?

הרב אריאל פרג'ון | אייר תשס"ו