בבא בתרא

דין סתירת בית כנסת קודם שיבנו חדש

עקרונית אין לסתור ביכנ"ס, אפילו אם רוצה לבנות בית כנסת אחר במקומו. כיצד יעשה? קודם יבנה את בית הכנסת החדש, ורק אח"כ יסתור את הישן.

הרב אריאל פרג'ון | ח כסלו תשס"ח