עניני החג

ברית האהבה בין ישראל לקב"ה

החוט המקשר בין פורים ומעגל ארבע הפרשיות

בשיעור זה חורז הרב פישר את היסודות האמוניים שבכל פרשה ופרשה מארבע פרשיות ושל פורים, ועוסק בתורה שבעל פה המבטאת את האהבה ההדדית בין הקב"ה לכנסת ישראל.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ו אדר ב', תשס"ג