התבוננות אמונית

שבת ומשכן

שבת כתיקון לחטא העגל וכהקדמה למשכן. עניינם של כלי המשכן.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ח אדר א' תשע"א