הכיסופים והבית השלישי

קדושה ראשונה וקדושה שניה

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' אב, התשס"ג