ענינו של ראש השנה

אין מלך ללא עם

שיעור לראש השנה

האדם איננו עוד חיה מתורבתת אלא מדרגה שונה הראויה למצב של עם ה'. בווידוי יש לשמוח על היכולת לעמוד לפני ה' ועל השגחתו באופן תמידי.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"א אלול תש"ע