בבא קמא

עביד איניש דינא לנפשיה

מסכת בבא קמא - דף כז'

מהו המקור לזכותו של אדם לעשות דין לעצמו, מהי המגבלה הבסיסית - שתהיה לו יכולת להוכיח את צדקתו; בהגדרת "עביד איניש", האם על התופס לעמוד במגבלות של בית דין, או שאין לו מגבלה כזאת?

הרב ידידיה כהנא | תשס"ה