עניני ספירת העומר

מצות ספירת העומר והגדרתה

מהו היסוד ההלכתי של חילוקי הנוסח "בעומר" לעומת "לעומר"? שאלה זו וספקות הלכתיים נוספים בעניין ספירת העומר, נידונים להלן ומבוארים על פי חקירה ביסוד הגדרת מצות ספירת העומר.

הרב יהודה יונגסטר | ניסן תשס"ו