מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

מרן הרב זצ"ל כאידיאל והלכה למעשה

מתוך כנס זכרון לראי"ה זצ"ל בבית הרב

מתוך כנס זכרון לראי"ה זצ"ל בבית הרב

הרב איסר קלונסקי | ג' אלול תשס"ט