הסוכה והלכותיה

המעבר מימי הדין לשמחת הסוכות

סוכות חותם את כ"א הימים הנוראים ובו אנו מצווים על השמחה, כיצד? התבוננות בשפת אמת בעניין יראה המביאה לידי שמחה אמתית.

הרב הלל גפן | ט"ז תשרי תשפ"א