מאמרים נוספים

להבדיל בין הקודש ובין החול

כיצד חלים מושגי הבדלה והמתקה על המציאות שלנו, מהם הקווים האדומים שלנו? על טבעיות, פאות ועלוני פרשת שבוע.

הרב שניאור קץ | תשס"ו