בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
18 שיעורים
  undefined
  4 דק'
  תזריע

  קרבן חטאת

  מדוע מביאה היולדת קרבן חטאת? אפשר שהמושג חטאת אינו רק על חטא אלא גם על חיסרון.

  הרב אביחי קצין | כה' ניסן תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  עניני החג

  קורבנות בכפליים

  עיון והשוואה בין קרבנות המוסף של חג הסוכות והמועדים האחרים יגלה שבחג הסוכות מספר הכבשים והאילים כפול. מה משמעותה של עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | כ' תשרי תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  תזריע

  קרבן יולדת

  בכל התורה כולה כשמוזכרים תורים ובני יונה, מוזכרים קודם התורה ואחר כך בני היונה, אולם בקרבן יולדת הדבר הפוך: בן יונה או תור לחטאת. מהו הטעם של שינוי זה?

  הרב אביחי קצין | כג' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  צו

  להתחיל את הכל מחדש

  המצווה הראשונה בפרשת צו היא תרומת הדשן. התורה מלמדת אותנו שתרומת הדשן נעשית בבגדי כהונה לעומת הוצאת הדשן, שעליו להחליף להבגדים פשוטים; מהי המשמעות של עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  צו

  קרבן עולה וקרבן זבח

  ישנו הבדל סגנוני בין האמור בקרבן עולה לאמור בקרבנות השלמים; בעולה כתוב: "זאת תורת העולה, היא העולה... " ואילו בשלמים כתוב: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב... " מה המשמעות להבדל זה?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  צו

  פנייה לכהנים לעומת פנייה לעם ישראל

  פרשת צו ממשיכה את העיסוק בענייני הקרבנות, אולם סדר תיאור הקרבנות שונה. מהי הסיבה להבדל זה?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  ויקרא

  כפרת עוונות

  התורה מתארת את הקרבת קרבן העולה: " וסמך ידו... ונרצה לו לכפר עליו"; מהי המשמעות של הביטוי "ונרצה לו" ואל מי הוא מתייחס?

  הרב אביחי קצין | ב' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  ויקרא

  איזה קורבן באמת רצוי?

  התורה פותחת את התיאור על קרבן עולה במילים: "אדם כי יקריב מכם..." מה משמעותה של המילה מכם?

  הרב אביחי קצין | ב' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תפילת העמידה

  חלוקת תפילת העמידה

  הקבלה בין חלוקת תפילת העמידה להקרבת קרבנות

  תפילת העמידה נחלקת לשלושה חלקים: שלוש ראשונות, הבקשות שבתווך, וברכות ההודאה. הרש"ר הירש טוען שהחלוקה הזאת מקבילה לשלושת המרכיבים שבקרבנות.

  הרב אביחי קצין | כז' אדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תצוה

  מזבח הקטורת

  ספר החינוך סבור שיכולים אנו להבין את עניינו של מזבח קטורת באופן כללי, אך לא את פרטיו. בכך הוא מהלך בשיטתו עקרונית של הרמב"ם.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  התמידים כסמל לחסד ה' איתנו

  ציוותה אותנו התורה להקריב שני קרבנות בכל יום כקרבן תמיד אחד בבוקר ושני בערב. האברבנאל רואה בכך סמל לשני חסדים שעשה אתנו הקב"ה - חסד רוחני וחסד גשמי.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  עניינה של הקטורת

  בענינה של הקטורת נחלקו הרמב"ם והאברבנאל. הרמב"ם רואה בכך טעם מעשי, לעומתו האברבנאל מציע טעם סמלי.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  אמור

  חשיבות הרצון בקרבן תודה

  בקרבן תודה מדגישה התורה שיש להקריבו לרצונכם.הדבר מלמד על התחושה שצריך לחוש הניצל ממוות. זאת אגב בירור היכולת של האדם לבחור לעשות בניגוד לרצון ה'.

  הרב אביחי קצין | י"ב אייר תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  צו

  הקרבנות תודה ושלמים

  שני סוגי שלמים יש: תודה ושלמים.שני הבדלים יש ביניהם: ארבעים הלחמים שיש בקרבן תודה והזמן הקצר יותר בקרבן תודה.שני קרבנות אלו מסמלים שתי דרכי התמודדות: שכל ורגש, תורה ועבודה.

  הרב אביחי קצין | ז' בניסן תשס"ז
  undefined
  5 דק'
  ויקרא

  ההבדל בין "אדם" ו"נפש"

  לגבי הקרבת קרבן משתמשת התורה במילה "אדם".לעומת זאת לגבי החטא משתמשת התורה בביטוי "נפש". ללמדנו שהאדם מורכב משני חלקים גשמי - אדם ורוחני - נפש ושניהם משמשים יחד בערבוביה.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  ויקרא

  שלא להקריב מן הגזול

  ההלכה הראשונה מהלכות הקרבנות, הנרמזת במילה "אדם" היא האיסור להקריב מן הגזול. דבר זה הא ללמדנו שגם קרבן "רגיל" בעצם אינו שייך למקריב. ומי שמקריב מן הגזול בודאי אינו ראוי שקרבנו יתקבל.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  הכבש "האחד"

  אצלנו בפרשה בתיאור קרבן התמיד כתוב הכבש "האחד" תעשה בבוקר, ואילו בפרשת פנחס כתוב הכבש "אחד" תעשה בבוקר מה סיבת הבדל?

  הרב אביחי קצין | ז' אדר תשס"ז
  undefined
  4 דק'
  תצוה

  כתית למאור

  רש"י כותב על המילים כתית למאור 'ולא כתית למנחות'. המאור הוא סמל לתורה, המנחות הם סמל למזון. היגיעה נמצאת בשניהם, אולם כתית רק במאור.

  הרב אביחי קצין | ז' אדר תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il