בהר

שמיטה ויובל זיכרון לחסדי ה'

מדברי האברבנאל למדנו ששמיטה ויובל מזכירים לנו את שני החסדים הגדולים: שמיטה את בריאת העולם ויובל את מתן תורה. על פי זה נמצא קווי דמיון בין אורך שנת היובל לזמן ששהו ישראל למרגלות הר סיני.

הרב אביחי קצין | כ"א אייר תשס"ז