שערי תפילה

הכרת יסוד היחודיות של עם ישראל

עלינו לשבח מובא בספרים נתקן ע"י יהושע בן נון ערב הכניסה לארץ. מה עניינו של קטע זה עם הכניסה לארץ?

הרב אביחי קצין | טז' סיוון תשס"ח